Home Profil Yayasan
Yayasan

Keberadaan STIKes Kapuas Raya sebagai perguruan tinggi yang bernaung dibawah Badan Pendidikan SembilanPuluhSembilan adalah nama sekaligus status baru yang menggantikan Yayasan SembilanPuluh Sembilan Sintang sejak tanggal 15-06-2010 sesuai dengan akta notaris Hobby Simanungkalit,SH Nomor:30 danBadan Pendidikan SembilanPuluhSembilan Sintang berkedudukan di Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Pendidikan SembilanPuluhSembilan Sintang berazaskan Pancasila dan UUD 1945, Maksud dan Tujuan Badan Pendidikan SembilanPuluhSembilan Sintang ialah di bidang sosial.Kegiatan Badan Pendidikan SembilanPuluhSembilan Sintang adalah penyelenggara Pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapuas Raya Sintang.

 

 

Badan Pendididkan Sembilanpuluhsembilan

 

 

Keterangan Logo Gambar Perkumpulan Badan Pendidikan:

 

A. Makna Warna

1. Biru, memiliki arti keheningan, mencintai, kesetiaan, Keamanan, percaya dan intelligence.

2. Merah, hangat, cenderung mempunyai satu efek bergairah bagi yang melihatnya, membangkitkan emosi, kehebatan cinta, energy, kuasa, kekuatan, panas.

3. Kuning, terang/cerdas, energy matahari, kreatifitas/akal dan bahagia.

4. Hitam, netral, perlindungan, dramatis, serius, bergaya/anggun, dan formalitas.

5. Putih, kebaikan keadaan tidak bersalah/suci, kemurnian, segar, mudah dan bersih.

 

B. Makna Gambar

1. Sayap, melambangkan kecepatan dalam berfikir, berkarya, berkerasi sebagai mahasiswa/staf/dosen mampu mengejar dan mengibangi kemajuan IPTEKS saat ini.

2. Buku, sumber ilmu pengetahuan, tanpa membaca buku kita tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan yang seimbang, karena buku merupakan gudang ilmu pengetahuan yang dapat membawa kita membuka jendela dunia.

3. Pena, melambangkan adanya proses belajar mengajar.

4. Angka 99, bagi masyarakat cina mempunyai makna khusus/istimewa artinya angka 9 berarti panjang umur atau keberuntungan, sedangakan bagi para sufi angka 9 adalah akhir dari numeric, jadi masing-masing telapak tangan menunjukan angka Sembilan, bila dilihat dari masing-masing telapak tangan mempunyai garis/menyerupai angka (dalam angka Arab), telapak tangan sebelah kiri ٨١ (delapan dan satu = 9) telapak tangan kanan  ١٨ (satu dan delapan = 9) dapat pula dihitung jumlah kiri 81 ditambah jumlah kanan 18 maka jumlah seluruhnya 99 (81+18=99) artinya sifat Allah SWT (Asmaul Husna = nama-nama Allah yang terindah)

5. Bintang, Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keberadaan STIKes Kapuas Raya sebagai perguruan tinggi yang bernaung dibawah Yayasan (dalam proses perubahan menjadi Badan Pendidikan) SembilanPuluhSembilan, berasal dari tekad untuk menyebarluaskan pendidikan dan dakwah, menjaga kemurnian ajaran  Islam melalui tradisi pendidikan yang  mengakar.  Mengabdikan  diri  demi  agama  dan  bangsa,  berasaskan  Pancasila dengan  penghayatan  dan  pengamalannya  semata-mata  untuk  mencapai  ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.